Stofnsamþykkt Félags Viðhaldsstjórnunar á Íslandi 

1. gr. Nafn

Félagið heitir Félag Viðhaldsstjórnunar á Íslandi. Með skammstöfunina FVSI.

2. gr. Heimili

Heimili félagsins og varnarþing er í Reykjanesbæ.

3. gr. Tilgangur

Tilgangur félagsins er:

 • Að efla þekkingu á sviði viðhaldsstjórnunar í samstarfi við menntastofnanir, hagsmunaaðila svo og færustu aðila, innlendra sem erlendra.
 • Að vera virkur meðlimur í EFNMS (European Federation of National Maintenance Societies).
 • Að leita samvinnu fagfélaga eins og t.d. SMRP (Society for Maintenance & Reliability Professionals) og annarra álíka félagasamtaka
 • Að votta færni viðhaldsstjórnunar aðila á Íslandi samkvæmt evrópskum og alþjóðlegum stöðlum.
 • Að veita vettvang til skoðanaskipta og aðgang að upplýsingum er varða málefni viðhaldsstjórnunar. 

4. gr. Leið að því að ná tilgangi félagsins

Tilgangi sínum hyggst félagið ná með að:

 • Vinna að aukinni þekkingu á sviði viðhaldsstjórnunar í samstarfi við menntastofnanir, hagsmunaaðila svo og færustu aðila, innlendra sem erlendra.
 • Vera virkur meðlimur í EFNMS (European Federation of National Maintenance Societies).
 • Að leita samvinnu fagfélaga eins og t.d. SMRP (Society for Maintenance & Reliability Professionals) og annarra álíka félagasamtaka
 • Votta færni viðhaldsstjórnunar aðila fyrirtækja á Íslandi samkvæmt evrópskum og alþjóðlegum stöðlum.
 • Veita vettvang til skoðanaskipta og aðgang að upplýsingum er varða málefni viðhaldsstjórnunar. 

5. gr. Stofnfélagar

Stofnfélagar eru:

 • Bjarni Ellert Ísleifsson, Grænás 1b, 260 Reykjanesbæ, k.t.:170472-5009
 • Elvar Gottskálksson, Álftatjörn 1, 260 Reykjanesbæ, k.t.: 220263-7549
 • Gaukur Garðarsson, Heiðahjalli 21, 200 Kópavogi, k.t.: 191174-4969
 • Guðmundur Jón Bjarnason, Þórsvöllum 7, 230 Reykjanesbæ, k.t.: 241267-3349
 • Ásmundur Jónsson, Hjarðarhaga 50, 107 Reykjavík, k.t.: 220862-2919
 • Þrándur Rögnvaldsson, Þingási 27, 110 Reykjavík, k.t.: 310854-3289
 • Ólafur Arnar Friðriksson, Vallholti 11, 300 Akranes, k.t.: 270777-5039
 • Lýður Skúlason, Laxakvísl 31, 110 Reykjavík, k.t.: 230669-4149
 • Jóhann F. Helgason, Brekkugerði 7, 730 Fjarðabyggð, k.t.: 280563-3749 

6. gr. Félagsaðild

Aðild að FVSI er opin öllum bæði fyrirtækjum og einstaklingum.

7. gr. Stjórn

Stjórn félagsins skal skipuð 5-7 félagsmönnum þ.e. formanni og 4-6 meðstjórnendum. Formaður er kosinn til tveggja ára í senn en meðstjórnendur eru kosnir á hverjum aðalfundi.

Stjórnarfund skal boða með dagskrá og viku fyrirvara. Stjórnarfundir eru lögmætir ef meirihluti stjórnarmanna sækir fund. Afl atkvæða ræður afgreiðslu mála. Verði atkvæði jöfn ræður atkvæði formanns úrslitum. Halda skal fundargerð um stjórnarfund. Stjórnarfundir skulu haldnir a.m.k. á 6 mánaða fresti. Formaður boðar stjórnarmenn á stjórnarfundi þegar þurfa þykir. Firmaritun félagsins er í höndum formanns. 

8. gr. Starfstímabil

Starfstímabil félagsins er almanaksárið. Aðeins félagsmenn mega vera þátttakendur á aðalfundi. Aðalfund skal tilkynna félagsmönnum með a.m.k. 2 vikna fyrirvara.            

 1. Á aðalfundi skulu tekin fyrir þessi mál:
 2. Stjórn félagsins skal skýra frá hag félagsins og rekstri þess á liðnu starfsári.
 3. Efnahagsreikningur og rekstrarreikningur félagsins fyrir liðið starfsár skulu lagðir fram ásamt athugasemdum endurskoðenda félagsins til samþykktar.
 4. Stjórn félagsins skal kjörin samkvæmt 7. grein og endurskoðendur. 
 5. Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur málefni sem eru borin upp eigi síðar en 7 dögum fyrir boðaðan aðalfund. 

9. gr. Árgjöld og styrktarleiðir

Stjórn félagsins tekur ákvörðun um atriði er þetta varðar á stjórnarfundum. 

10. gr. Rekstrarafgangur

Rekstrarafgangi/hagnaði af starfsemi félagsins skal varið til áframhaldandi uppbyggingar félagsins í samræmi við ákvarðanir á stjórnarfundum og tilgang félagsins.

11. gr. Slit félagsins

Ákvörðun um slit félagsins verður tekin á aðalfundi með einföldum meirihluta og renna eignir þess til félags sem samkvæmt mati stjórnar er þess verðugt. 

12. gr. Fjárhagsleg skuldbinding

Hvorki stjórn félagsins né starfsmenn hafa heimild að skuldbinda félagið á nokkurn hátt umfram fjárhagslega getu þess á hverjum tíma. 

13. gr. Breytingar á samþykktum félagsins

Samþykktum þessum má breyta á lögmætum aðalfundi eða aukafundi með 2/3 hlutum greiddra atkvæða félagsaðila. Um aukafund gilda sömu reglur og aðalfund samkvæmt 8. grein. 

Lög þessi voru samþykkt á stofnfundi félagsins og öðlast gildi þann 12.02.2009